快捷搜索:

【双调】寿阳曲 梅影原文,翻译,赏析_拼音版_作者

【双调】寿阳曲 梅影原文:

枝横水,花未雪,镜中春玉痕闪动。梨云梦残人瘦也,弄傍晚半窗明月。 手帕

喷鼻多处,情万缕,织春愁一方柔玉。寄多才怕不贴心内苦,带胭脂泪痕将去。 春情

心疼事,肠断词,背秋千泪痕红渍。剔春纤碎榴花瓣儿,就窗纱砌成愁字。

昨宵是,你自说,许是咱这般时节。到西厢等的人静也,又不成再推明夜。

闲情绪,深院宇,正春风满帘飞絮。怕梨花不禁三月雨,是谁教燕衔春去? 醉姬

绯霞佩,金缕衣,枕春风丽人深醉。便休将玉箫花下吹,怕惊回海棠春睡。 柳腰

连环玉,一搦酥,舞东风柳丝相妒。沈东阳带红喷鼻双抱住,怕跟着彩云飞去。

【双调】寿阳曲 梅影拼音解读:

zhī héng shuǐ ,huā wèi xuě ,jìng zhōng chūn yù hén míng miè 。lí yún mèng cán rén shòu yě ,nòng huáng hūn bàn chuāng míng yuè 。 shǒu pà

xiāng duō chù ,qíng wàn lǚ ,zhī chūn chóu yī fāng róu yù 。jì duō cái pà bú zhī xīn nèi kǔ ,dài yān zhī lèi hén jiāng qù 。 chūn qíng

xīn téng shì ,cháng duàn cí ,bèi qiū qiān lèi hén hóng zì 。tī chūn xiān suì liú huā bàn ér ,jiù chuāng shā qì chéng chóu zì 。

zuó xiāo shì ,nǐ zì shuō ,xǔ shì zán zhè bān shí jiē 。dào xī xiāng děng de rén jìng yě ,yòu bú chéng zài tuī míng yè 。

xián qíng xù ,shēn yuàn yǔ ,zhèng dōng fēng mǎn lián fēi xù 。pà lí huā bú jìn sān yuè yǔ ,shì shuí jiāo yàn xián chūn qù ? zuì jī

fēi xiá pèi ,jīn lǚ yī ,zhěn dōng fēng měi rén shēn zuì 。biàn xiū jiāng yù xiāo huā xià chuī ,pà jīng huí hǎi táng chūn shuì 。 liǔ yāo

lián huán yù ,yī nuò sū ,wǔ chūn fēng liǔ sī xiàng dù 。shěn dōng yáng dài hóng xiāng shuāng bào zhù ,pà suí zhe cǎi yún fēi qù 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

徐再思

徐再思引(1320年前后在世),元代散曲作家。字德可,曾任嘉兴路吏。因喜食甘饴,故号甜斋。浙江嘉兴人。生卒年不详,与贯云石为同期间人,今存所作散曲小令约100首。作品与当时自号酸斋的贯云石齐名,称为“酸甜乐府”。后人任讷又将二人散曲合为一编,世称《酸甜乐府》,收有他的小令103首。…详情

您可能还会对下面的文章感兴趣: